اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۴۱۸۰۱ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

تلفن همراه
۹۱۲۳۱۹۲۰۴۷ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیابان خیام شمالی ، روبروی پارک شهر ، پاساژ بزرگ خیام ، طبقه 4

تاسیسات روم 33941801-021

تلفن

  • ۳۳۹۴۱۸۰۱ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

  تلفن همراه

   • ۹۱۲۳۱۹۲۰۴۷ ۰۰۹۸

  پست الکترونیک

  دفتر مرکزی

  • تهران،
   خیابان خیام شمالی ، روبروی پارک شهر ، پاساژ بزرگ خیام ، طبقه 4

  خروجی اخبار


  لینک های مرتبط